Kontakti

Personeli i ri, dinamik dhe profesional është një nga shtyllat mbi të cilat është ndërtuar ngritja e Kompanisë. Politika e Kompanisë së Sigurimeve Dardania është punësimi i të rinjëve të arsimuar dhe të motivuar për përsosmëri dhe arritje në jetën profesionale. Kompania e Sigurimeve Dardania ofron mundësi të mrekullueshme për avancim në karrierë, vetë-zhvillimit dhe specializimit në fushën e sigurimit.

Emri & Mbiemri Email Adresa Numri i telefonit

Kontakt Info.

Adresa:
Rr. Sylejman Vokshi Nr. 4,
10 000 Prishtinë, Kosovë

Email:
info@dardaniainsurance.com

Zyra Qendrore:
Tel: +381 (38) 244 080
Fax: +381 (38) 244 081

Sektori Shëndetësor:
Tel: +381 (38) 500 300

Sektori i Dëmeve:
Tel: +381 (38) 720 027