Rreth Dardanisë

Emri i kompanisë Kompania e Sigurimeve Dardania Sh.a. Zyra kryesore e regjistruar: Rr. Sylejman Vokshi Nr. 4, 10 000 Prishtinë, Kosovë Nr. Telefonit: +381 (38) 244 080 Nr. Mob: +386 (43) 300 700 Nr. Fax: +381 (38) 244 081 e-mail: info@dardaniainsurance.com web: dardaniainsurance.com Data e themelimit: Qershor, 2000 Data e ndrrimit të aksionarëve: 12 Shkurt, 2010 Nr. i biznesit: 70020555 Nr. fiskal: 600250469

lexo më shumë tek për ne

Video Promo

Dardania Insurance Video.

Raporto Dëmin

  • Dokumentacioni
  • Për të raportuar dëmin duhet paraqitur dokumentacion i caktuar varsësisht prej l...

  • Formularët
  • Formularët e nevojshëm për të paraqitur dëmin e ndodhur varësisht prej...

Qasja e Klientit

Numri i karteles: Fjalëkalimi: